hvproductions

Algemene Voorwaarden

Wij zullen er alles aan doen om bij het uitvoeren van uw party of evenement te voldoen aan al uw wensen om een en ander ook tot in detail uit te voeren. Goede afspraken zijn daarbij essentieel voor u en voor ons. Vandaar ook een aantal bijzondere voorwaarden:

RESERVERING: bij reservering dient u de opdracht bevestiging binnen 8 dagen na ontvangst ondertekend retour te zenden; een reservering is definitief als de door u getekende opdracht bevestiging in ons bezit is.

AANTAL PERSONEN: het opgegeven aantal personen dat uiterlijk drie weken voor uitvoeringsdatum zal worden doorgegeven, is bepalend voor de facturering. Indien er meer gasten zijn dan gereserveerd, wordt het werkelijk aantal gasten in rekening gebracht.

ANNULERING: bij annulering tot 10 weken voor reserveringsdatum brengen wij u 60% van de arrangementsprijs in rekening voor locatie, dranken, spijzen, entertainment en decoratie. Bij annulering in de periode van 10 weken tot 2 weken voor reserveringsdatum brengen wij u 75% van de arrangementsprijs in rekening voor locatie, dranken, spijzen, entertainment en decoratie. Bij annulering binnen 2 weken voor reserveringsdatum zijn de annuleringskosten gelijk aan de arrangementsprijs.  

BETALING: 15% van de totaalprijs dient per omgaande te worden voldaan na overeenstemming en/of ondertekening van de opdracht bevestiging. 70% van de totaalprijs te betalen 2 weken voorafgaand aan de uitvoering van uw opdracht. Voor beide aanbetalingen ontvangt u voorschotnota’s. Het restant wordt u middels de eindfactuur, direct na uitvoering van de opdracht, toegezonden met een betalingstermijn van 8 dagen.

ARTIESTEN: Voor de door ons voorgestelde artiesten en bijbehorende boekingen, geldt een uitzondering op de betalingsregeling. De gages van artiesten zullen uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het evenement volledig betaald dienen te zijn. Dit specificeren wij op uw factuur.

De eventuele kosten, te heffen door het Bureau voor Muziek-Auteursrecht (BUMA), komen voor rekening van de opdrachtgever.

Alle facturen zijn inclusief BTW.

Op alle overeenkomsten, offertes en opdracht bevestigingen zijn verder de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing, met in achtneming van bovengenoemde voorwaarden, voor zover deze afwijken van de UVH. Deze UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ’s-Gravenhage. Een exemplaar van deze voorwaarden zal u op verzoek door ons worden toegezonden.

Bel of mail gerust
Voor al uw vragen en informatie om een afspraak te maken

123bedrijfsfeest tweetsReferenties en feestverslagen

Lees ook onze feestverslagen en blijf op de hoogte van onze laatste bedrijfsfeesten.